INCOM

„Sistem informatic inovativ pentru dezvoltarea comerțului, integrat cu asistență inteligenta – INCom (Instant commerce)”

NEXLOC S.R.L. implementează proiectul cu titlul „Sistem informatic inovativ pentru dezvoltarea comerțului, integrat cu asistență inteligenta – INCom (Instant commerce)” cod SMIS 143376, în baza contractului de finanţare nr. 29/221_ap3/22.07.2022 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, apel de proiecte nr. 3.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 de luni, între 22.07.2022 și 31.12.2023.

Obiectivul general urmărit de proiect este dezvoltarea unei platforme dedicata sectorului retail, care va răspunde cerințelor actuale privind serviciile de suport și vanzari din magazinele brick and mortar (fizice), componenta inovativă fiind consitutită de integrarea în procesul de vânzare a funcțiilor de vânzări online.

Rezultatele așteptate urmărite de proiect sunt:

1.Achiziţionarea infrastructurii hardware şi software necesare dezvoltării platformei INCom și amenajarea unui datacenter. 

  1. Crearea unei platforme inovatoare în vederea integrării uneltelor de comerț electronic şi aplicaţii specifice comerţului retail, pentru creşterea volumului de vânzări. 
  2. Promovarea platformei INCom prin participarea la conferinţe şi evenimente dedicate sectorului IT la nivel naţional cât şi internaţional, pentru creşterea vizibilităţii şi atragerea de utilizatori.

Valoarea totală a proiectului este de 10.279.520,50 lei, din care valoarea totală nerambursabilă este de 6.003.270,00 lei, cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 2.532.100,00 lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 1.744.150,50 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

„Competitivi împreună”

Date de contact:

Lider de proiect: Nexloc S.R.L.

Reprezentant legal Huidumac George Cristian

Telefon: 0743258281

Email: contact@nexloc.ro